Myterne omkring jobbet er mange, men ikke alle stemmer overens med virkelighedens sygeplejerske. Sygeplejersken er heller ikke helt, som det fremstilles i fjernsynets serier.

Er sygeplejersken lægens højre hånd?
Nej . Sygeplejersker og læge arbejde meget sammen og er dybt afhængige af hinanden i deres arbejde. Lægen har brug for sygeplejerskens observationer og sygeplejersken udfører nogle af de ordinationer læge giver. Men de har hver deres selvstændige arbejdsområder og ansvar. Sygeplejerskerne har ansvaret for plejen og omsorgen til patienterne/borgerne.

Typiske nøgleord for sygeplejersken er ansvar, omsorg, engagement, faglig dygtighed, samarbejde, ledelse, tæt menneskelig kontakt, indføling, nærhed og respekt.

Kan sygeplejersken kun være en kvinde?
Nej. De fleste af sygeplejerskerne i dag er godt nok kvinder; men faget er ikke til et bestemt køn. Det er nu mere end 50 år siden, den første mandlige sygeplejeplejerske blev uddannet i Danmark. I dag er ca. 4 % af sygeplejerskerne i Danmark mænd. Til sammenligning er det 7 % i Sverige og 20 - 30 % i Holland.
Der opfordres til flere mænd i sygeplejen - se tema...

Skal sygeplejerskerne kunne tåle at se blod?
Både ja og nej. Som sygeplejerske vil du komme til at møde livets glæder og sorger. Derfor skal du først og fremmest have lysten til at være i tæt kontakt med alle mennesker og have evne til at kunne udvise omsorg for syge og svage. Det er slet ikke sikkert, at du ser blod i dit daglige arbejde - men du skal til gengæld kunne lide at arbejde selvstændigt.

Har sygeplejersker altid dårlige arbejdstider?
Nej. Der er sygeplejersker, der arbejde såvel om aftenen som om natten. Men du kan selv være med til at bestemme, om du skal det. Det afhænger af det job du vælger - mulighederne er mange og reelt oplever mange sygeplejersker fleksibilitet i deres arbejdstider.

Sidder sygeplejersken mest på kontoret og laver papirarbejde?
Nej. Men du vil komme til at udføre kontorarbejde som sygeplejerske. Som autoriseret sygeplejerske er du forpligtet til at føre patientjournal, og du kommer dermed til at arbejde med sundhedsvæsenets it-systemer samtidig med din udøvelse af sygeplejen til den enkelte patient/borger.

Får sygeplejersken dårlig løn for sit arbejde?
Tja.. Det afhænger af, hvad man betragter som dårlig løn. Se nærmere om dette under afsnittet Lønnen.Redigeret 22. februar 2016
Copyright © www.sygeplejerskeuddannelsen.dk - Redigeret 22. februar 2016

Sygeplejersker...

er lægens højre hånd?

er ikke mænd?

skal kunne tåle at se blod?

arbejder på alle tider af døgnet?

sidder bare på kontoret og laver papirarbejde?

får dårlig løn?

Eller? ....