Lønnen er afhængig af, hvilket job du har som sygeplejerske og sammensættes af centralt forhandlet løn og lokalt forhandlet løn. Derudover får du kompensation for ulemper/gener som f.eks. aften/nat/weekend eller helligdagsarbejde.

Som nyuddannet sygeplejerske får du en grundløn fra ca. 23.043 kr. til 24.232 kr. om måneden (oktober 2015) afhængigt af, hvor du arbejder i Danmark.

Din grundløn bliver suppleret med tillæg for f.eks. erfaring, særlige kvalifikationer og varetagelse af specielle funktioner som f.eks. klinisk vejleder for sygeplejestuderende. Du vil også få tillæg for gener som f.eks. skiftende vagter m.m.

Gennemsnitslønnen som basissygeplejerske er ca. 28.336 kr. til 31.911 kr. plus ferie- og pensionsbidrag m.m. (februar 2015)

Vælger du at videreuddanne dig indenfor f.eks. ledelse, særlige fagområder eller undervisning, har du mulighed for at opnå en højere løn. Din karriere er altså med til at bestemme, hvad du kommer til at tjene.

Eksempelvis var gennemsnitslønnen for en ledende sygeplejerske i en kommune 44.677 kr. per måned, i sygehusregi havde en ledende sygeplejerske have en månedsløn på 52.754 (februar 2015).

Vend din smartphone
Gennemsnitlig månedsløn Grundløn Genetillæg Månedsløn*
Sygeplejerske
med 0-9 års erfaring
23.220,- 2.750,- 25.970,-
Sygeplejerske
med mere end 10 års erfaring
30.056,- 2.750,- 32.806,-

* Månedsløn før pension m.m.
Kilde: Dansk Sygeplejeråd (august 2015)Redigeret 6. juni 2016
Copyright © www.sygeplejerskeuddannelsen.dk - Redigeret 6. juni 2016