Sygeplejerskeuddannelsens Nationale Ledernetværk er organiseret under Professionshøjskolernes Rektorkollegium og refererer til Rektorkollegiets Uddannelsespolitiske udvalg.

Det nationale ledernetværk består af lederrepræsentanter fra alle 22 udbudssteder af sygeplejerskeuddannelsen i Danmark samt lederrepræsentanter fra Færøerne og Grønland. Der er for nuværende nedsat tre faglige udvalg under netværket, der varetager strategiske og kvalitetsudviklende opgaver i relation til sygeplejerskeuddannelsen:

 • Uddannelsesudvalget
 • Ressource- og Personaleudvalget
 • Forsknings- og Udviklingsudvalget.

Ledernetværkets opgaver
Ledernetværkets arbejde afspejler sygeplejerskeuddannelsens behov og strategiske udfordringer med henblik på at sikre en høj kvalitet i sygeplejerskeuddannelsen, herunder:

 • Bidrager til at sikre sygeplejerskeuddannelsens faglige og pædagogiske udvikling
 • Rådgiver samt bidrager med faglig ekspertise til Rektorkollegiets Uddannelsesudvalg
 • Arbejder med strategiske input i forhold til at forbedre rammebetingelserne for sygeplejerskeuddannelsen i forhold til myndigheder, interessenter og organisationer
 • Understøtter samspillet med relevante forsknings- og udviklingsmiljøer og sygeplejerskeuddannelsens øvrige interessenter
 • Understøtter koordineringen og samarbejdet på tværs af udbudssteder på landsplan
 • Initierer og koordinerer rekrutteringsaktiviteter i forhold til sygeplejerskeuddannelsen på landsplan
 • Identificerer de generelle udfordringer, som sygeplejerskeuddannelsen står overfor, og tager strategisk handling for at være med til at sætte dagsordenen på både kort og lang sigt
 • Koordinerer implementering og videreudvikling af bekendtgørelse og studieordningen for sygeplejerskeuddannelsen med henblik på at sikre en ensartet kvalitet af uddannelsen på landsplan
 • Organiserer videndeling mellem de forskellige udbud af sygeplejerskeuddannelsen på landsplan
 • Samarbejder med beslægtede ledernetværk nationalt og internationalt.

Ledernetværket har valgt en formand; uddannelsesleder Birgitte Hindsgaul, VIA UC. Netværket mødes fem gange årligt, hvor opgaverne drøftes og varetages. Imellem møderne håndterer formandskabet opgaverne sammen med repræsentanter fra udvalgene.

[ Login ]Redigeret 15. oktober 2015
Copyright © www.sygeplejerskeuddannelsen.dk - Redigeret 15. oktober 2015