Indlæg 20-06-2016
Revision af sygeplejerskeuddannelsen 4

Status Juni 2016

Læs mere
Indlæg 03-05-2016
Evaluering studiepraktik 2015

I uge 43 i 2015 arrangerede Studievalg igen studiepraktik i sygeplejerskeuddannelsen. Her er en kort evaluering.

Læs mere
Indlæg 16-02-2016
Revision af sygeplejerskeuddannelsen 3

Status Februar 2016

Læs mere
Indlæg 21-01-2016
Åbent hus 2016

Mulighed for Åbent hus - se datoer!

Læs mere
Indlæg 26-11-2015
Er private sygehuse bedre end de offentlige?

Deltag i debatten...

Læs mere
Indlæg 03-09-2015
Studiepraktik i 2015

Kom i studiepraktik på sygeplejerskeuddannelsen i Danmark!

I uge 43 fra onsdag til og med fredag tilbyder sygeplejerskeuddannelsen afgangsklasserne studiepraktik.

Læs mere
Indlæg 03-09-2015
Evaluering studiepraktik 2014

I uge 43 i 2014 arrangerede Studievalg studiepraktik i sygeplejerskeuddannelsen. Her er uddrag af evalueringerne.

Læs mere
Indlæg 26-08-2015
Revision af sygeplejerskeuddannelsen 2

Status August 2015

Læs mere
Indlæg 14-04-2015
Revision af Sygeplejerskeuddannelsen 1

Styrelsen for Videregående Uddannelser har igangsat udvikling og revidering af 9 af de i alt 11 sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser, herunder sygeplejerskeuddannelsen.

Sygeplejerskeuddannelsen får dermed en ny form fra studiestart i september 2016.

Læs mere
Indlæg 14-04-2015
Kvote 2 ansøgninger

Sygeplejerskeuddannelsen kan over hele landet melde om rekordmange ansøgere.

Læs mere
Indlæg 09-03-2015
Har du overvejet merit?

Har du overvejet merit blandt de forskellige muligheder, der er i sygeplejerskeuddannelsen?
Vi har en side om merit...

Læs mere
Indlæg 14-02-2015
Sygeplejersker mest troværdige

Sygeplejersker, dommere, læger og politibetjente udgør de fire mest troværdige faggrupper i 2014.

Læs mere
Indlæg 07-09-2014
Studiepraktik i 2014

Kom i studiepraktik på sygeplejerskeuddannelsen i Danmark!

I uge 43 fra onsdag til søndag tilbyder sygeplejerskeuddannelsen afgangsklasserne studiepraktik.

Læs mere
Indlæg 07-09-2014
Velfærdsteknologi i uddannelsen

Velfærdsteknologi er på alles læber. Velfærdsteknologi skaber muligheder og udfordringer i sundhedsvæsenet og er et vigtigt indsatsområde for sygeplejerskeuddannelsen nu og i fremtiden.

Sygeplejerskeuddannelsen tager hånd om det – men der er mange ubesvarede spørgsmål og måske skulle indsatsen være mere koordineret?

Deltag i debatten…

Læs mere
Indlæg 10-08-2014
Øget indsigt gennem globalt udsyn

Uddannelses- og Forskningsministeriet har lanceret både strategi og handleplaner for internationaliseringen af de danske videregående uddannelser.

Læs mere
Indlæg 10-08-2014
Ansøgertal

Sygeplejerskeuddannelsen oplever et rekordstort ansøgertal.

Læs mere
Indlæg 04-07-2014
Uddannelsesfremsyn

Regeringen har igangsat en kortlægning af kvaliteten og relevansen i de sundhedsfaglige professionsuddannelser i forhold til fremtidens arbejdsmarked. I et 10-15 års perspektiv skal fremsynet beskrive, kortlægge og validere de fremtidige kompetencebehov inden for sundhedsområdet.

Læs mere
Indlæg 23-04-2014
Ny mobil hjemmeside

Sygeplejerskeuddannelsen i Danmark har fået ny mobil-hjemmeside!

Læs mere
Indlæg 02-02-2014
Ny eksamensbekendtgørelse - hvornår?

Ny eksamensbekendtgørelse - men den nu 'historiske' fra 2012 gælder stadig ved eksaminer i juni/august 2014...

Læs mere
Indlæg 24-01-2014
Kritik af sygeplejerskeuddannelsen

Kommunernes Landsforening (KL) kritiserer endnu engang sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere
Indlæg 05-01-2014
Studiepraktik 2013

Onsdag, torsdag og fredag i uge 43 koordinerede studievalg over hele landet studiepraktik til alle afgangsklasserne således at de ”prøvede at være studerende i 3 dage”.

Læs mere
Indlæg 16-06-2013
Hvid zone quiz

Hvid zone er udvidet med et quiz-spil - se om du har talent til en fremtid i hvid zone.

Læs mere
Indlæg 26-05-2013
Ensretning af studiestart på landsplan

Som noget helt nyt er der indført ens studiestart for alle nye studerende på landets professionshøjskoler.

Læs mere
Indlæg 26-05-2013
Professionshøjskolernes ret og pligt til forskning

Mere end en milliard til forskning og udvikling på professionshøjskoler og erhvervsakademier.

Læs mere
Indlæg 08-04-2013
Implementering af ny studieaktivitetsmodel

Professionshøjskolernes Rektorkollegium har i efteråret 2011 udviklet en model til at beskrive de forskellige studieaktiviteter, de studerende stifter bekendtskab med i løbet af deres uddannelse.

Læs mere
Indlæg 13-12-2012
Skal vi til gruppeeksamen?

Der er med den nye eksamensbekendtgørelse fra juni måned i år åbnet op for muligheden for at indføre gruppeeksamener.

Læs mere
Indlæg 13-12-2012
Færre prøver?

Forsøgsordning reducerer antallet af prøver på sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere
Indlæg 15-12-2011
Førstehjælp/hjerte-lungeredning og akutpleje

De Sygeplejestuderendes Landssammenslutning (SLS) har ved flere lejligheder udtrykt utilfredshed med, at sygeplejerskeuddannelsen ikke tilbyder de studerende tilstrækkelig undervisning i førstehjælp i løbet af uddannelsesforløbet.
Ledernetværket ønsker i den forbindelse at understrege, at de sygeplejestuderende i løbet af uddannelsen modtager undervisning på et højere niveau som kommende fagprofessionelle.

Læs mere
Indlæg 18-10-2011
Øget adgang til patienters helbredsoplysninger

Sygeplejerskers øgede adgang til patienternes helbredsoplysninger skal være med til at sikre en hurtigere og mere kompetent pleje og behandling.

Læs mere
Indlæg 23-09-2011
Gruppeeksamen – en mulighed i fremtiden?

Der er måske lagt op til at genindføre gruppeeksamen på landets uddannelsesinstitutioner.

Læs mere
Indlæg 22-09-2011
Ny videreuddannelse for sygeplejersker

Flere og flere danskere bliver kronisk syge. Regeringen har godkendt en ny videreuddannelse på diplomniveau for sygeplejersker.

Læs mere
Indlæg 25-05-2011
Mand i spidsen for de sygeplejestuderende

De Sygeplejestuderendes Landssammenslutning har fået ny formand 

Læs mere
Indlæg 25-05-2011
Sygeplejens år

Følg stafetten i forbindelse med Sygeplejens år.

Læs mere
Indlæg 01-02-2011
Ny hjemmeside for sygeplejerskeuddannelsen

Den nationale hjemmeside for sygeplejerskeuddannelsen i Danmark har fået nyt design og flere funktioner!

Læs mere
Indlæg 31-01-2011
Nyt uddannelsessted i Horsens

For første gang i mange år er der blevet oprettet en ny sygeplejerskeuddannelse i Danmark. Den er placeret i Horsens, og de første studerende åbner bøgerne i februar 2011.

Læs mere
Indlæg 17-01-2011
Sygeplejestuderende på tværs af institutioner

Fra den 7. februar starter sygeplejestuderende under studieordningen fra 2008 på sidste semester. Dette starter med modul 13, som er et valgmodul.

Læs mere
Indlæg 01-09-2010
Samme adresse til Sygeplejerskeudd. Metropol

Fusionen af Sygeplejerskeuddannelsen Metropol blev pr 1. september 2010 også en geografisk realitet.

Læs mere
Indlæg 17-12-2009
Akkreditering: Sygeplejerskeuddannelsen vurderet

EVA har sammen med seks ekspertpaneler vurderet de eksisterende udbud af sygeplejerskeuddannelsen. 19 vurderingsrapporter beskriver hvordan udbuddene lever op til de på forhånd fastsatte 17 kriterier, der bl.a. handler om aftager- og dimittendkontakt, om praktikophold og undervisernes kompetencer.

Læs mere


Redigeret 15. oktober 2015
Copyright © www.sygeplejerskeuddannelsen.dk - Redigeret 15. oktober 2015